,,Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.”
Tomáš Baťa

Historie společnosti

V roce 2004 byla založena nezisková organizace – Občanské sdružení GOPALA – registrovaná u Ministerstva vnitra ČR. Vznikla jako organizace pracující zejména se zdravotně a sociálně postiženými osobami v Ústeckém kraji. V rámci činnosti, provozované víceméně na bázi dobrovolnictví, sdružení organizovalo například dětské letní tábory pro děti z dětských domovů, předporodní kurzy pro nastávající nevidomé rodiče, kurzy dětských masáží pro rodiče se zdravotně postiženými dětmi, kurzy dětských masáží pro učitelky mateřských škol. V roce 2005 se Občanské sdružení snažilo uskutečnit projekt „Dům na půl cesty“, který byl doveden až k územnímu rozhodnutí, z finančních a technických důvodů následně ukončen, a do té doby získané finanční prostředky přenechány obci Hrušovany, v níž se měl projekt uskutečnit.

Ke dni 31. prosince 2007 Občanské sdružení GOPALA dobrovolným rozpuštěním na základě schválení valné hromady ukončilo činnost, část pracovnic odešla na mateřskou dovolenou, část pracovníků získávat zkušenosti do jiných organizací.

V červenci 2011 byla založena současná nezisková organizace, obecně prospěšná společnost s názvem GOPALA o.p.s., zaregistrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem a počátkem roku 2016 převedena ke Krajskému soudu v Plzni. Zároveň proběhla změna sídla společnosti – do Karlových Varů.

 

Směřování společnosti

V současné době nastala chvíle, kdy bychom s nasazením veškerých našich sil a s využitím veškerých našich bohatých pracovních i životních zkušeností chtěli společnost GOPALA o.p.s. naplno „rozjet“. Chceme reagovat na změny ve společnosti a na potřeby sociálně a zdravotně postižených osob. Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby společnost GOPALA o.p.s. mohla od roku 2017 poskytovat služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – služby „odborného sociálního poradenství“ s prioritním zaměřením na poradenství dluhové.

13.10.2017 se GOPALA o.p.s. stala první akreditovanou společností Ministerstvem spravedlnosti v Karlovarském kraji pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Od 1.1.2018 je zařazena sociální služba Odborné sociální poradenství s názvem DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji a v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.

Orgány společnosti 

Správní rada
předseda správní rady: Kuchtová Alena

člen správní rady: Vacula Viliam

člen správní rady: Hutařová Milena

Ředitel
Ing. Daniela Vaculová, DiS.

Právní podpora společnosti
Mgr. Kenderešová Kateřina

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: Blumová Petra

člen dozorčí rady: Bc. Kapounová Bronislava

člen dozorčí rady: Bartošová Romana