Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.
Tomáš Baťa

Podporují nás

Sociální služba Odborné sociální poradenství je v roce 2020 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.