Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.
Tomáš Baťa

Podporují nás

Sociální služba Odborné sociální poradenství je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz).