Současně jí jako akreditované osobě bylo Ministerstvem spravedlnosti přiděleno identifikační číslo AO-020-2017.