Milostivé léto opět v akci! Stát se to může každému z nás. Někdy prostě zapomeneme nebo
jednoduše nemáme peníze. Z dluhu pár tisíc nebo dokonce jen pár stovek se kvůli úrokům
z prodlení, exekučním poplatkům a dalším mohou stát pro někoho likvidační statisíce.
Milostivé léto II je šance, jak z toho ven. Je to další pomoc státu jak se zbavit dluhů
v exekuci. Milostivé léto schválili proto, že jen za rok 2021 v Česku přibylo přes 445.000
nových exekucí. Pro běžného člověka je velice těžké se vyznat v podmínkách Milostivého
léta, jelikož neplatí na všechny exekuce, ale pouze na vybrané. Důležité je, kdo je v exekuci
oprávněným, neboli tím, komu člověk dluží. V Milostivém létě je dlouhý seznam
oprávněných, na které se toto vztahuje. Jedná se především o instituce státu. K těmto
institucím se přidaly i některé banky, které však můžou mít odlišná pravidla. Bude tedy
možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám,
nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči
zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech, dluhů z nezaplacených poplatků
České televizi a Českému rozhlasu a také dluhů vůči některým bankovním a úvěrovým
institucím. Pokud by tyto exekuce člověk měl, pak musí sám oslovit exekutora a požádat ho
o sdělení současné výše jistiny (samotný dluh bez úroků a poplatků) a sdělit, že se chystá
využít možnosti Milostivého léta. Poté, co exekutor sdělí současný dluh (jistinu), musí ho
dlužník celý uhradit. Dále musí zaplatit náklady exekutora, které jsou 1.815,- Kč. Pokud
toto dlužník celé stihne uhradit od 1.9.2022 do 30.11.2022, pak mu budou odpuštěny
veškeré úroky a další poplatky, které mu během let vznikly.

Je však třeba zvážit, zda je pro Vás Milostivé léto II skutečnou pomocí z dluhů. Pokud
máte exekucí několik (někdy i 5 a více) a třeba jen jednu nebo dvě byste v rámci Milostivého
léta uhradili a ostatní exekuce a dluhy Vám zbyly, doporučujeme využít procesu
insolvenčního řízení a podání Návrhu na povolení oddlužení.
Pokud i Vy máte exekuce nebo dluhy a rádi byste se z dluhového pekla dostali,
kontaktujte pracovníky společnosti GOPALA o.p.s., kteří Vám zdarma pomohou Vaše dluhy
vyřešit – tel.: +420 724 75 65 65, mail: info@gopala-ops.cz.