Projekt je realizován díky podpoře Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota zaměřené na posílení kvality života seniorů.

Realizací projektu dojde k zavedení a rozvoji sociální služby „Odborné sociální poradenství“ se zaměřením na dluhové poradenství – v rámci projektu služby určené prioritně seniorům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami.