Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.
Tomáš Baťa

Aktuality

2.6.2017 – zahájení projektu „Nejste na to sami“

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota zaměřené na posílení kvality života seniorů. Realizací projektu dojde k zavedení a rozvoji sociální služby „Odborné sociální poradenství“ se zaměřením na dluhové poradenství – v rámci projektu...